UZTVEREI PĀRVEIDOJOTIES, DZIMST JAUNA REALITĀTE

MĀRTIŅGAILIS

Mārtiņa, tāpat kā Ūsiņa būtības pamatā ir Saules ritēšana un tās stāvoklis pie debesīm. Latviešiem Ūsiņš ir rīta ausmas teiksmu tēls, personificēts kā dievība – Ūsiņš, kam pretstatā Mārtiņš ir Saules dilšanas teiksmu tēls, kas pieminams kā personifikācija – Mārtiņš.

Mārtiņgailis ir zirgu dievības – Ūsiņa – simboliskais upuris rudeņos.

MARTINGAILIS