UZTVEREI PĀRVEIDOJOTIES, DZIMST JAUNA REALITĀTE

ŪSIŅA ZĪME

Ūsiņa zīme apzīmē senākā gaismas dieva Ūsiņa zirgus, Saules vedējus. Spriežot pēc folkloras materiāliem Ūsiņš varētu būt gaismas dievs, zirgu aizgādnis, vai pat bišu dievs. Latviešu gadskārtā Ūsiņš iezīmē pavasara beigas un vasaras sākumu. Viņš ierodas kā mīļi gaidīts viesis. 

Ūsiņa zīme visbiežāk ir sastopama cimdos. Šādus cimdus sauc par atslēgaiņiem, un tie valkātājam dod īpašu veiksmi ceļā.

 

USINA-ZIME

Ūsiņš būtībā ir jaunākās dievības – Jurģa senais nosaukums. Tāpēc Ūsiņa diena tiek svinēta 23.aprīlī, kad arī pirmo reizi laida zirgus pieguļā, upurēja Ūsiņam gaili un rīkoja Ūsiņa tirgus zirgu pirkšanai un pārdošanai.

 

Ūsiņš jāja pieguļā,

Ar deviņi kumeliņi,

Es tev lūdzu, Ūsiņ brāl,

Dod man pāri ceļa zirgu.